Relatieherstel en adviesvragen

Mensen worstelen met van alles in relaties: van eenvoudig tot gecompliceerd, niets menselijks is de mens vreemd. De grootste worstelingen hebben bijna altijd systemische, contextuele en ethische kanten waardoor een gesprek met een buitenstaander met kennis van zaken verhelderend kan zijn.

Hieronder een opsomming in het kort van wat ik zoal tegen ben gekomen in de jaren dat ik met deze materie werk. Eerst een aantal voorbeelden van een kind en een ouder die relatieherstel wensen, daarna een aantal voorbeelden van eenzijdige advisering.

Voorbeelden relatieherstel

- Een jongvolwassen vrouw komt met haar vader praten over wat haar dwars zit inzake de opvoeding.
- Een zoon zoekt toenadering tot zijn moeder die hij tien jaar daarvoor verstoten heeft.
- Een jongvolwassen vrouw zoekt toenadering tot haar moeder die ze al drie jaar niet gesproken heeft.
- Een vrouw wil in gesprek met haar moeder over irritaties die telkens opnieuw naar voren komen in hun contacten.
- Een vader wil in gesprek met zijn zoon over wat vroeger is misgegaan.
- Een moeder en vader willen in gesprek met hun zoon om duidelijk te krijgen wat er nou fout zit tussen hen.
- Een zoon wil in gesprek met zijn moeder over hun uiterst slechte relatie.
- Een moeder wil het contact met een kind herstellen dat haar al een paar jaar afwijst.
- Een dochter wil in gesprek met haar (oude) moeder omdat ze vindt dat die vaak onredelijke eisen aan haar stelt.
- Een tweeling wil hun verstoorde relatie verbeteren.
- Twee zakenpartners die grote problemen met elkaar hadden willen het met elkaar uitpraten.

Voorbeelden eenzijdige advisering

- Een vader zoekt na 10 jaar opnieuw contact met zijn zoon, kan ik daarbij helpen?
- Een man/vrouw wordt verliefd op iemand buiten de relatie en wil daarvan af.
- Een vader heeft zijn volwassen dochter verstoten net zoals zijn vader hem ooit heeft verstoten, kan dat ook anders?
- Ouders zoeken advies over hoe ze hun jongvolwassen kind dat is vastgelopen zo kunnen begeleiden dat het een draai weet te maken.
- Ouders zoeken advies over hoe ze hun verslaafde dochter het best tegemoet kunnen treden.
- Een man ervaart veel vijandschap van zijn ex en twee kinderen en kan daar niet goed mee overweg, hoe ermee om te gaan?
- Een moeder is verstoten door haar zoon, wat nu?
- Een man/vrouw ervaart geen verbinding met zijn/haar partner maar ook niet met zichzelf en wil daarvanaf.
- Een man/vrouw valt steeds op iemand die zich niet wil binden, hoe kan dat anders?
- Een vrouw heeft al jaren ruzie met haar zus en kan hier niet mee omgaan.
- Een vrouw wil niet de man accepteren die haar ouders voor haar hebben uitgezocht.
- Een man/vrouw worstelt met de dubbele binding met enerzijds de Nederlandse cultuur en anderzijds de cultuur van de ouders.
- Een man/vrouw worstelt ermee dat zijn/haar partner een swingersrelatie wil (en ook in de praktijk brengt).
- Een man/vrouw worstelt ermee dat zijn/haar partner per se een polyamoreuse relatie terwijl hij/zij dat niet wil.
- Een adoptiekind twijfelt of hij zijn biologische ouders zal gaan zoeken of niet.
- Een vader heeft het moeilijk met de jeugdbescherming die hem verbiedt zijn kinderen te zien, hoe daarmee om te gaan.
- Een man wil leren hoe vrouwen te versieren.
- Een man wil weten waarom al zijn partners hem verlaten en wil leren om dit in de toekomst te voorkomen.
- Een vrouw zoekt steun en begeleiding in het loskomen van haar partner die haar al jaren mishandelt.
- Een man wordt vader van een kind buiten zijn relatie en wil vaderschap en de relatie met de moeder van zijn kind een plek geven binnen zijn huidige relatie, hoe doe je dat?
- Een vrouw heeft al zes jaar een buitenechtelijke relatie en wil stoppen maar krijgt dat alleen niet voor elkaar.
- Een alleenstaande vrouw heeft twintig jaar een relatie gehad met een man die niet uit zijn relatie wilde stappen en nu overleden is.
- Een man wordt door zijn ex zwart gemaakt bij de jeugdbescherming, hoe daarmee om te gaan.
- Een adoptiekind wil praten over zijn (haar) gemixte gevoelens ten aanzien van de adoptie en adoptie-ouders.
- Een stiefvader wil in een samengesteld gezin zijn relaties met de stiefkinderen verbeteren.
- Een man (vrouw) wil leren zich minder agressief te gedragen naar partner en kinderen.
- Een dochter kan er niet mee omgaan dat haar moeder haar een stiefvader opdringt.
- Wat moet je met je moeder die niet wil deugen?
- Je dochter praat al tien jaar niet meer met je, hoe brei je dat recht?
- Je partner vindt dat je te jaroers bent en daarom aan jezelf moet werken. Jij twijfelt daaraan.
- Je moeder is minder intelligent dan jij en dat geeft frictie in de relatie; hoe ga je daarmee om?
- Een man hoort dat zijn vader euthanasie wil plegen en weet niet goed hoe daarmee om te gaan.

Links

Info over vervreemding & relatieherstel: Vervreemding - Herstel van verbondenheid - Achtergrond relatiebreuken - Tips bij een relatiebreuk

Begeleiding: Hulp bij relatieherstel ouder en kind - Voorbeelden van hulpvragen

Contact & zo: IDEE - Tarieven - Contact

Web Analytics