Mijn begeleiding

Meestal vinden zowel ouder(s) als kind het moeilijk de eerste stap te zetten om met elkaar in gesprek te gaan. Dikwijls hebben ze eerder en al vaker hun neus gestoten en zijn ze bang opnieuw gekwetst te worden.

Mijn aanpak is dat ik begin met bij beiden, ouder(s) en kind apart, te inventariseren hoe die verwijdering er in de praktijk uitziet, hoe die tot stand is gekomen en wat er nou achter steekt. Soms leg ik daarvoor eerst namens de ouder (het kind) contact met het kind (de ouder) of die open staat voor gesprekken inzake relatieherstel, vaker neemt een van de twee met mij contact op namens beiden.

Door die inventarisatie krijg ik een gebalanceerd beeld van wat er speelt plus zicht op wat ieders ideeën erover zijn, de verlangens die over en weer leven en de no-go gebieden.

Daarna volgen meerdere gesprekken met z'n drie├źn of, in het geval dat beide ouders in gesprek willen met hun kind, met z'n vieren. In die gesprekken bied ik een veilige omgeving en stuur ik de uitwisseling zodanig dat de partijen zich kunnen verzoenen. Wanneer dat nodig is, zijn er tussendoor ook gesprekken een op een.

Dat verzoenen gaat stap voor stap en nooit vanzelf. Meestal is het zo dat er eerst een heleboel pijnpunten en kwetsuren benoemd en besproken moeten worden voordat daar ruimte voor ontstaat.

Om daarbij een veelvoorkomend misverstand op te helderen: hoewel meestal beide 'partijen' pijn hebben van de verwijdering, is het niet zo dat in de sessies ouder en kind in gelijke mate over en weer hun verdrieten en frustraties op tafel leggen. In de praktijk blijkt dat dat niet helpt om tot een hernieuwde, werkbare relatie te komen.

Wel is het vaak zo dat als eerst de een zijn of haar verdriet en boosheid heeft kunnen uiten, hij of zij daarna meer ruimte voor begrip naar de ander heeft.

In de sessies doe ik ook, indien mogelijk en toepasselijk, aan psycho-educatie: hoe stak de vroegere dynamiek in elkaar dat het zover heeft kunnen komen en wat was ieders rol hierin, wat waren eventuele verstrengelingen, enzovoorts.

Resultaat

De begeleiding werkt als bij beide kanten de bereidheid bestaat om over de eigen schaduw heen te stappen. De insteek daarbij is dat jullie samen verder kunnen, niet dat het de meest perfecte relatie tussen ouder(s) en kind wordt.

De ervaring leert dat als jullie het tijdens de begeleiding goedmaken, dit een prima basis is voor een verdiepte relatie na de begeleiding. Hoe die hernieuwde relatie er dan uitziet is een tweede, dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe diep de verwijdering was en hoe lang die heeft geduurd.

Kort van duur

Meestal zijn deze trajecten kort van duur maar wel ruim gespreid in de tijd. Vaak ook wordt al snel duidelijk - na een of twee sessies - of een verzoening erin zit of niet.

Uiteraard zijn naast ouder(s) en kinderen met verstoorde relaties ook broers, broers en zussen, en zakelijke partners met een verstoorde relatie welkom.

Systemische en contextuele begeleiding

Mensen leven in groepen, ook wel systemen genoemd, en die systemen hebben een geschiedenis en een achtergrond waarbinnen ze zich ontwikkeld hebben. Die context in combinatie met hoe mensen in elkaar steken, bepaalt voor een belangrijk deel de dynamiek en problemen in de relaties tussen de leden van de groep.

Wat ik op dit vlak doe, valt onder het kopje systemische en contextuele begeleiding binnen het psycho-sociale domein. Ik peuter het systeem wat zoveel problemen geeft samen met de cliënten uit elkaar en geef inzicht op dit vlak - en verschaf daarmee ook handelingsruimte naar beide kanten.

Voel je welkom

Peter Spelbos

Links

Info over vervreemding & relatieherstel: Vervreemding - Herstel van verbondenheid - Achtergrond relatiebreuken - Tips bij een relatiebreuk

Begeleiding: Hulp bij relatieherstel ouder en kind - Voorbeelden van hulpvragen

Contact & zo: IDEE - Tarieven - Contact