De verbroken relatie

Een relatie die stuk is kenmerkt zich door de afwezigheid van vertrouwen, veiligheid en positiviteit. De basis om als vanzelfsprekend met elkaar intiem en warm te kunnen omgaan, ontbreekt.

Dikwijls is ook nog de relatie eenzijdig opgezegd: meestal heeft in het geval van vervreemding tussen ouder en kind het kind de stekker eruit getrokken terwijl de ouder(s) daar nog niet waren. Met als gevolg dat degene(n) aan wie het contact is opgezegd, vaak nog in het duister tast(en) waar het mis is gegaan en hoe daar dan het beste op te reageren.

Wat er wel is, zijn elementen van verdriet, boosheid, angst en rouw. Die kunnen nog heel lang in je systeem blijven rondwaren. Immers, de band die er eerst was, betrof een band op primair niveau: een band waar je op kon vertrouwen en waar je uit kon putten en die mede ook jouw identiteit bepaalde.

De ervaring leert dat er pas ruimte komt voor (het idee van) herstel van de relatie als beiden enige afstand van al die pijn en verdriet hebben kunnen nemen en de tijd zijn werk heeft gedaan. Wanneer beiden wat rationeler kunnen kijken naar wat er gebeurt is, hoe het allemaal in elkaar stak, en beiden enig idee hebben wat ze in de toekomst met de relatie willen.

Ja, en dan is er enige ruimte voor herstel van de relatie, maar hoe doe je dat dan?

Een band herstellen 1

Als de relatie eenzijdig is beƫindigd - wat vaak het geval is - heeft het meestal weinig zin om door middel van uitputtende klassieke systeemgesprekken min of meer boven water te krijgen waar het nou mis is gegaan in de relatie en daar dan overeenstemming in zien te vinden. Dat werkt maar matig, zo leert de ervaring.

Zinniger is in deze gevallen om degene die de band heeft opgezegd, te laten spuien waarom hij of zij dat heeft gedaan, waar de boosheid en pijn zitten, en hoe dat zo is gegroeid. Zo komt er ruimte voor datgene wat niet werd gezegd dan wel niet werd gehoord, of bewust of onbewust werd verzwegen.

Uiteraard moet de andere partij dan bereid zijn om te luisteren, te kunnen incasseren wat er allemaal gezegd wordt, ook als dat schuurt met de eigen herinneringen.

Een band herstellen 2

Wanneer de band slechts matig beschadigd is of van beide zijden is opgezegd, kan een wat meer klassieke systeem-gerichte benadering juist weer wel werken. Er is dan meer evenwicht in de afstand tot elkaar en kan juist het om en om doorwerken van wat is geweest en wat daarin pijn deed en boosheid en verwijdering gaf, zorgen voor een herstelde, verdiepte band.

Aan elkaar snuffelen

In beide gevallen is belangrijk dat de partijen (letterlijk!) aan elkaar kunnen snuffelen. Elkaar kunnen zien en (later) aanraken. Elkaars' stem horen en de cadans met elkaar weer kunnen vinden.

Opnieuw contact maken met elkaar en bij elkaar de veiligheid vinden, is iets fysieks. De kudde (roedel, primaire groep) wordt opnieuw geconstitueerd - maar dan volgens nieuwe regels en afspraken.

Een rustige opbouw in nabijheid en intimiteit in de tijd geeft de meeste kans op succes. Maar realiseer je ook dat die opbouw noodzakelijkerwijze vaak begint met veel boosheid, misbaar en geschreeuw.

Links

Info over vervreemding & relatieherstel: Vervreemding - Herstel van verbondenheid - Achtergrond relatiebreuken - Tips bij een relatiebreuk

Begeleiding: Hulp bij relatieherstel ouder en kind - Voorbeelden van hulpvragen

Contact & zo: IDEE - Tarieven - Contact